Welcome to Jacuzzi Servis

Ceník služeb - Montáž

 Jacuzzi® - SPA

  Ceny 2019 SPA  
SPA Italian Design bez napojení na odpad , bez montáže SPA-PACK Performance kit 9.500,- Kč
SPA Italian Design Unique, City, Flow, Alimia 12.000,- Kč
SPA Italian Design Profile 14.000,- Kč
Premium všechny řady J-200, J-300, J-400 9.500,- Kč
Professional Modely Experience 56.000,- Kč

Ceny neobsahují DPH. V ceně montáže není zahrnut instalační materiál. Doprava technika na místo montáže je zpoplatněna sazbou 12 Kč/km .            Čas strávený na cestě tam a zpět je účtován sazbou 700 Kč/h .

 


Servis je počítán na výjezd 2 techniků, kteří provedou následující zásahy:

 • Elektrické připojení a prověření systémů ochrany na přívodu k zařízení
 • Hydraulické připojení na napouštění a vypouštění zařízení (dle typu SPA)
 • Napuštění SPA
 • Úprava vody (za pomocí speciální produktů) a měření pH vody
 • Funkční zkouška a prověření těsnosti hydraulických spojů
 • Praktické vysvětlení používání výrobku a doporučení k pravidelné údržbě výrobku

Následující výkony nejsou zahrnuty do ceny:

 • ověření vhodnosti elektrických rozvodů vně zařízení
 • ověření vhodnosti základny a povrchu pod zařízením
 • připravenost připojení elektrického, hydraulického, uzemnění zařízení a kanálku odtoku
  U těchto výkonů se předpokládá, že byly provedeny předem, dle návodu na stavební připravenost a předinstalaci, které jsou dodávány výrobcem.
 • Eventuální přemísťování SPA kvůli umístění na terase, nebo v místech se špatným přístupem (chodby, schody, atd.)
 • likvidace obalů

Pokud umístění vodovodních přípojek, napojení na odpad a připojení k el. síti neodpovídá správnému umístění dle předinstalace, nebo v případě jakýchkoliv jiných překážek, které znemožňují montáž zařízení, nebo v případě, že zařízení není připraveno v místě montáže, bude instalace odložena na jiný termín a současně účtován poplatek za výjezd servisních techniků ve výši 5.000,- Kč bez DPH.

 

 

Jacuzzi® - Sprchové boxy

  Ceny 2019 Multifunkční sprchové boxy  
Skla Star! ** Bez panelu a s předem namontovanou sprchovou vaničkou (všechny modely) 4.700,- Kč
Skla + panel Start! ** S předem namontovanou sprchovou vaničkou (kromě Double) 6.500,- Kč
Skla + 2 panely Start! ** 160x90 Double, s předem namontovanou sprchovou vaničkou 8.400,- Kč
Sprchový box Flexa (kromě Double), J-Tower, Material a Play bez skel na zeď 8.400,- Kč
Sprchový box Mynima bez skel na zeď, Material a Play se skly na zeď 10.500,- Kč
Sprchový box Frame , Cloud 12.500,- Kč
Sprchový box Omega 13.200,- Kč

** Sprchový box Start!: Montáž uvedených modelů na již namontovanou sprchovou vaničku, kde instalace sprchové vaničky  je provedena předem na náklady a odpovědnost zákazníka. V takovém případě je veškerá odpovědnost za případné úniky vody nebo za nedostatečnou hydroizolaci na straně zákazníka.

Ceny neobsahují DPH. Doprava technika na místo montáže je zpoplatněna sazbou 12 Kč/km . Čas strávený na cestě tam a zpět je účtován sazbou 700 Kč/h .

Pokud umístění vodovodních přípojek, napojení na odpad a připojení k el. síti neodpovídá správnému umístění dle předinstalace, nebo v případě jakýchkoliv jiných překážek, které znemožňují montáž zařízení, nebo v případě, že zařízení není připraveno v místě montáže, bude instalace odložena na jiný termín a současně účtován poplatek za výjezd servisních techniků ve výši 5.000,- Kč bez DPH.

V případě požadované montáže těsnících profilů kolem sprchové vaničky (za předpokladu, že sprchová vanička umožňuje jejich montáž ) bude účtováno následující navýšení:

 • Aplikace souběžně s montáží zařízení                      1.300,- Kč bez DPH
 • Aplikace provedená zvlášť                                      3.300,- Kč bez DPH

 

 

Jacuzzi®- Hydromasážní vany

     Ceny 2019 Hydromasážní vany a kombinace  
Hydromasážní vany obdélníkové bez baterie 4.500,- Kč
Hydromasážní vany MyWay, Energy 6.300,- Kč
Hydromasážní vany s baterií, rohové modely, k zapuštění, řada Aquasoul, Sharp 7.400,- Kč
Hydromasážní vany J-SHA MI, Muse, Sharp Extra                                    9.000,- Kč
Hydromasážní vany Aura, Opalia, Nova - modely s okrajem ze dřeva či mramoru 10.500,- Kč
Sprchové kombinace Amea Twin, J-Twin 10.500,- Kč
Montáž baterie + děrování vany   5.000,- Kč

Ceny neobsahují DPH. Doprava technika na místo montáže je zpoplatněna sazbou 12 Kč/km . Čas strávený na cestě tam a zpět je účtován sazbou 700 Kč/h .

Pokud umístění vodovodních přípojek, napojení na odpad a připojení k el. síti neodpovídá správnému umístění dle předinstalace, nebo v případě jakýchkoliv jiných překážek, které znemožňují montáž zařízení, nebo v případě, že zařízení není připraveno v místě montáže, bude instalace odložena na jiný termín a současně účtován poplatek za výjezd servisních techniků ve výši 5.000,- Kč bez DPH.

V případě požadované montáže těsnících profilů kolem vany (za předpokladu, že vana umožňuje jejich montáž ) bude účtováno následující navýšení:

 • Aplikace souběžně s montáží zařízení        1.300,- Kč bez DPH
 • Aplikace provedená zvlášť                         3.300,- Kč bez DPH

 

 

Jacuzzi® SASHA

Ceny 2019 SASHA  
Sauna + emocionální sprcha + Hammam 65.000,- Kč
Sauna + Hammam 50.000,- Kč
Sauna + emocionální sprcha 45.000,- Kč
Hammam + emocionální sprcha 45.000,- Kč
Sauna 33.000,- Kč
Hammam 33.000,- Kč
SASHA Mi 33.000,- Kč

Ceny neobsahují DPH. Doprava technika na místo montáže je zpoplatněna sazbou 20 Kč/km. Čas strávený na cestě tam a zpět je účtován sazbou 700 Kč/h .

Montáž je kalkulována na výjezd 3 techniků a zahrnuje následující:

 • Sestavení výrobku
 • Elektrické připojení
 • Hydraulické připojení na napouštění a vypouštění zařízení
 • Zkouška funkčnosti a ověření těsnosti hydraulických spojů
 • Praktické předvedení výrobku a doporučení k pravidelné údržbě

Do ceny nejsou zahrnuty následující úkony:

 • Ověření přiměřenosti elektrických rozvodů a uzemnění
 • Ověření vhodnosti základny a povrchu pod zařízením
 • Ověření stavební připravenosti, ověření adekvátnosti připojení na elektřinu, uzemnění zařízení, přípojky na vodovod a odtok

           U těchto výkonů se předpokládá, že byly provedeny předem, dle návodu na stavební připravenost, která je dodávána výrobcem:

 • Eventuální přemísťování a umísťování v místech se špatným přístupem (chodbami, po schodech, atd.). Všechny součásti balení s demontovaným výrobkem musí být připraveny již v místě montáže.
 • Likvidace obalů
 • Případné přenocování techniků

Pokud umístění vodovodních přípojek, napojení na odpad a připojení k el. síti neodpovídá správnému umístění dle předinstalace, nebo v případě jakýchkoliv jiných překážek, které znemožňují montáž zařízení, nebo v případě, že zařízení není připraveno v místě montáže, bude instalace odložena na jiný termín a současně účtován poplatek za výjezd servisních techniků ve výši 7.500,- Kč bez DPH.

 

© 2013 TECHNOLOGY ITALIAN SERVICES s.r.o. Všechna práva vyhrazena.