Welcome to Jacuzzi Servis

Ceník služeb - Doložení správnosti

Posudky

Posouzení předinstalace a stavební připravenosti, ověření možnosti instalace vybraného výrobku Jacuzzi®, prověření správnosti připravených přívodů k zařízení dle schémat zakreslených v předinstalační dokumentaci  vybraného výrobku Jacuzzi®. Služba je zpoplatněna u všech výrobků částkou 3.000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý inspekční výjezd.

Cena neobsahuje dopravu v ceně 12,- Kč/km a čas na cestě v ceně 700,-Kč/h. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Výjezd z centrály Praha 3.

© 2013 TECHNOLOGY ITALIAN SERVICES s.r.o. Všechna práva vyhrazena.