Welcome to Jacuzzi Servis

Montáž

Společnost TECHNOLOGY ITALIAN SERVICES s.r.o. (dále uváděná jako TIS) nabízí zákazníkům montáž všech produktů Jacuzzi®.

Montáž van - sprchových boxů – kombinací

Montáž hydromasážních van a kombinací:

 • Hydromasážní vany obdélníkové bez baterií
 • Hydromasážní vany s baterií, rohové modely, vestavěné modely, řada Aquasoul
 • Hydromasážní vany Morphosis, modely s obložením ze dřeva nebo mramoru, J-Sha Mi
 • Kombinace ve verzi Standard (Aulica, Harpa, J-Twin - Tower, Link, atd.)
 • Kombinace ve verzi “Top” (Flexa Twin)

Sprchové zástěny a multifunkční sprchové boxy:

 • Skla Start! ** bez panelu a s již namontovanou sprchovou vaničkou (všechny modely)
 • Skla + panel Start! ** s již namontovanou sprchovou vaničkou (vyjma Double)
 • Skla + 2 panely Start! ** 160x90 Double, s již namontovanou sprchovou vaničkou
 • Sprchové boxy Projecta a Young Collection s panely na stěnu z akrylátu
 • Sprchové boxy Flexa (vyjma Double), J-Tower (vyjma Mynima), Material a Play bez skel na zeď
 • Sprchové boxy Mynima bez skel na zeď, Material a Play se skly na zeď
 • Sprchové boxy verzí “Top” – Flexa Double a modely Mynima se skly na zeď

** Sprchový box Start!: Montáž sprchové vaničky musí být předem zajištěna zákazníkem a na jeho náklady, zákazník odpovídá i za případný průsak z odpadu a/nebo jeho nedostatečný odtok.

Pravidla pro využívání služeb

Společnost TIS uplatňuje cenové sazby dle platného ceníku výlučně na následující výrobky : hydromasážní vany, multifunkční sprchové boxy, kombinace vana -sprcha. Požadavek na provedení montáže musí být poslán společnosti TIS alespoň s 5-denním předstihem přede dnem montáže. Zákazník zajistí, aby výrobek určený k montáži byl doručen přede dnem montáže techniky TIS.
Všechny přípojky - elektrické, vodovodní a odpadu musí být provedeny předem na náklady zákazníka a musí přesně splňovat požadavky na připravenost pro montáž konkrétního zakoupeného výrobku.

Elektrické a vodovodní rozvody musí odpovídat hodnotám spotřeby a napětí instalovaných výrobků  Jacuzzi® a dále musí odpovídat platným normám. Společnost TIS nenese odpovědnost za případnou nevhodnost rozvodů a/nebo jejich rozpor s platnými normami. Sazby v ceníku jsou platné pro výrobky dodané v originálním obalu a již připravené v místě instalace. Odstranění obalů má na starosti zákazník.
U výjezdů na vzdálenost větší než 50 km od sídla TIS, nebo v případě, že montáž vyžaduje práce navíc (přesunutí sanity nebo nábytku, úpravy povrchů, atd.), bude eventuální doplatek dohodnut případ od případu.
Případné výjezdy techniků TIS naprázdno, způsobené nedodáním nebo zpožděním dodání výrobku nebo nesprávnou stavební připraveností, atd., budou účtovány zvlášť.

V případě, že zákazník výslovně žádá montáž výrobku takovým způsobem, že to může zhoršit nebo omezit účinnost servisních úkonů, ponese zákazník odpovědnost za případné problémy, které by mohly nastat a vícenáklady na údržbu a/nebo opravu.

Montáž SPA Jacuzzi®

ZDARMA KONZULTACE K PŘÍPRAVĚ PRO MONTÁŽ SPA JACUZZI®
Společnost TIS nabízí, že provede zdarma jednu prohlídku místa u zákazníka, kde prověří, zda není v místě nějaká překážka, která by znemožňovala montáž SPA Jacuzzi®, a poradí i s výběrem nejvhodnějšího modelu, který by nejlépe uspokojoval potřeby zákazníka.
Sazba za montáž SPA Jacuzzi® série Evolution, Friendly, Premium dle platného ceníku. 

Servis počítá s výjezdem 2 techniků, kteří provedou následující úkony:

 • Elektrické připojení a prověření systému ochrany na přívodu k zařízení
 • Připojení k vodovodu a k odpadnímu potrubí (dle typu SPA)
 • Napuštění SPA
 • Úprava vody (za pomoci speciálních produktů) a měření pH vody
 • Funkční zkouška a prověření celkové vodotěsnosti
 • Naprogramování displeje dle potřeb zákazníka (čas, podmínky filtrace, atd.)
 • Praktické předvedení používání výrobku a doporučení k jeho pravidelné údržbě

Do ceny nejsou zahrnuty následující úkony:

 • ověření vhodnosti elektrické instalace vně zařízení
 • ověření vhodnosti základny a povrchu pod zařízením
 • připravenost připojení na elektřinu a vodovod, uzemnění zařízení a kanálek odtoku
  U těchto výkonů se předpokládá, že byly provedeny předem, dle návodu na stavební připravenost a předistalaci, který je poskytován výrobcem.
 • eventuální přemísťování SPA kvůli umístění na terase, nebo ve špatně přístupných místech (chodbami, přes schody, atd.)
 • likvidace obalů

Sazba za instalaci SPA JACUZZI® série “PROFESSIONAL” 
Sazba za montáž SPA Jacuzzi® “Professional” bude upřesněna až při montáži SPA, protože není možné vždy přesně odhadnout předem situaci na místě a práci, která bude prováděna.

Montáž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalace van - sprchových boxů – kombinací

 

 

 

 

 

 

Instalace Maxi Jacuzzi®

© 2013 TECHNOLOGY ITALIAN SERVICES s.r.o. Všechna práva vyhrazena.