Welcome to Jacuzzi Servis

Pozáruční servis

Společnost TECHNOLOGY ITALIAN SERVICES s.r.o. nabízí zákazníkům po uplynutí záruční lhůty pozáruční servis a pravidelnou údržbu všech výrobků Jacuzzi®.

Údržba vany – sprchové boxy – kombinace vana-sprchaÚdržba van - sprchových boxů - kombinací vana-sprcha

ÚDRŽBA HYDROMASÁŽNÍCH VAN

Pro údržbu je počítán výjezd jednoho technika, který provede následující úkony:

 • Čištění hydromasážních trysek
 • Vyčištění sacího koše
 • Dezinfekce hydromasážního okruhu
 • Zkouška funkčnosti odtoku 
 • Bezpečnostní kontrola elektroinstalačních systémů
 • Kontrola účinnosti hydromasážních trysek
 • Všeobecná kontrola funkcí

ÚDRŽBA SPRCHOVÝCH BOXŮ

Pro údržbu je počítán výjezd jednoho technika, který provede následující úkony:

 • Vyčištění filtrů rozvodného systému
 • Vyčištění turbomasážních trysek sprchy
 • Zkouška odtoku a vyčištění sifonu
 • Kontrola a vyčištění parního generátoru "turecké lázně " (pokud je přítomen)
 • Bezpečnostní kontrola elektroinstalačních systémů
 • Kontrola a vyčištění baterie
 • Všeobecná kontrola funkcí

ÚDRŽBA KOMBINACÍ VANA - SPRCHA

Pro údržbu je počítán výjezd jednoho technika, který provede následující úkony:

 • Čištění hydromasážních trysek
 • Vyčištění sacího koše
 • Vyčištění turbomasážních trysek sprchy
 • Dezinfekce hydromasážního okruhu
 • Kontrola odtoku
 • Kontrola a vyčištění parního generátoru "turecké lázně " (pokud je přítomen)
 • Kontrola vnitřních bezpečnostních systémů
 • Kontrola a vyčištění baterie
 • Všeobecná kontrola funkcí

 

Údržba Maxi JacuzziÚdržba SPA Jacuzzi®

BĚŽNÁ ÚDRŽBA SPA JACUZZI®

Pro údržbu je počítán výjezd jednoho technika, který provede následující úkony:

 • Vypuštění SPA
 • Vyčištění akrylátu (od vodního kamene, od nečistoty, atd.)
 • Vymontování a vyčištění trysek
 • Kontrola nánosu vodního kamene na ohřívači vody a případné vyčištění
 • Vymontování a vyčištění filtrů a ověření úrovně jejich opotřebení
 • Opětovné napouštění
 • Ověření bezpečnostních systémů na elektrickém napájení
 • Všeobecná kontrola funkcí a vodotěsnosti
 • Dezinfekce vodního okruhu za pomoci speciálních produktů
 • Kontrola kvality vody a měření pH

Poznámka: systém vypouštění vody a vodovodní rozvod u zákazníka musí umožnit vyprázdnění a opětovné napuštění minibazénu během maximálně 2 hodin; případný čas nad tyto 2 hodiny v důsledku malé kapacity výpusti nebo malého přítoku vody, bude účtován zvlášť.

ZAZIMOVÁNÍ (KONEC SEZÓNY) SPA JACUZZI®

Pro údržbu je počítán výjezd jednoho technika, který provede následující úkony:

 • Dezinfekce vodního okruhu za pomoci speciálních produktů
 • Všeobecná kontrola funkcí SPA
 • Vypuštění SPA
 • Úplné vypuštění vody z čerpadel a z vodního okruhu
 • Vymontování, vyčištění a uskladnění filtrů
 • Vymontování a vyčištění trysek
 • Vyčištění akrylátu (od vodního kamene, od nečistot, atd.)
 • Ověření účinnosti systému ochrany na elektrickém přívodu a odpojení SPA
 • Vysušení vnitřku a umístění termokrytu nebo nepromokavé plachty poskytnuté zákazníkem

UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ SPA JACUZZI® DO CHODU NA ZAČÁTKU SEZÓNY

Pro údržbu je počítán výjezd jednoho technika, který provede následující úkony:

 • Odstranění zakrytí a jeho přesunutí do místa označeného zákazníkem
 • Vyčištění akrylátu (od případného nánosu prachu)
 • Kontrola a případné vyčištění ohřívače vody
 • Napuštění zařízení
 • Ověření účinnosti systému ochrany na elektrickém přívodu a připojení SPA
 • Všeobecná kontrola vodotěsnosti
 • Všeobecná kontrola funkcí
 • Dezinfekce vodního okruhu za pomoci speciálních produktů
 • Kontrola kvality vody a měření pH
 • Naprogramování filtrace a ohřevu

Poznámka: Vodovodní přítok vody pro napuštění SPA musí být dostačující, aby stačil naplnit SPA v maximálním čase 1 a půl hodiny. Případný čas navíc, který bude zapříčiněn nedostatečným přítokem vody, bude účtován zvlášť.

© 2013 TECHNOLOGY ITALIAN SERVICES s.r.o. Všechna práva vyhrazena.