Welcome to Jacuzzi Servis

Záruční servis

Žádost o záruční servisní zásah na zařízení JACUZZI®

Všechny údaje označené * jsou povinné!

Údaje o výrobku - zařízení Jacuzzi

Typ (název) výrobku*
Výrobní (sériové) číslo*
Prodejce (název firmy)*
Datum prodeje (dd.mm.rrrr)*
Datum instalace (montáže) (dd.mm.rrrr)*
Instalaci provedl (název firmy)*
Popis závady (max 1000 znaků)*

Kontaktní údaje

Jméno a příjmení*
Adresa*
Telefon*
E-mail*
Datum žádosti*

Poznámka k nahlášení reklamace:
Bez kompletního uvedení všech požadovaných údajů nemůže být reklamační protokol zpracován a předán k řádnému přijetí reklamace.
Přijetí reklamace bude po zpracování uvedených údajů písemně potvrzeno.
Při nejasnostech nebo potížích s vyplněním nás můžete kontaktovat na tel.: +420 271 001 629
© 2013 TECHNOLOGY ITALIAN SERVICES s.r.o. Všechna práva vyhrazena.